Pogoda w obwodach
155 i 167 222

HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
Można ich poznać z listy
lub na zdjęciach.
Obecni na 50-leciu.
Kazimierz Rutkowski
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia
Prace gospodarcze grup w roku 2017 r.

POLOWANIE
Okresy polowań
Plan polowań zbiorowych.
Uwagi do planu polowań.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

15/07/2017    
Pomieszczenia gospodarcze koła w Ełganowie

       

02/07/2017    
Zabudowa tyłu garażu przyczepy w Ełganowie

       

20/05/2017    
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła

       

29/04/2017    
Prace przy ambonach w kwietniu 2017 r.

              

19/08/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 19 sierpnia 2017 r. wybrało Marka Szymborskiego na wakującą funkcję prezesa Koła.

30/07/2017
Zarząd Koła przekazuje Komunikat z dnia 24.07.2017. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła na sobotę, dnia 19 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00, przy domku w Bartoszymlesie.

15/07/2017
Podczas NWZ w dniu dzisiejszym wybrano 4 członków zarządu w miejsce tych, którzy zrezygnowali ze swoich funkcji, a podczas pierwszego posiedzenia nowego zarządu Koła, po upoważnieniu sekretarza do zwoływania posiedzeń zarządu, z funkcji w zarządzie zrezygnował prezes.

30/06/2017
Na podstawie § 56 ust.1 Statutu PZŁ, zarząd Koła zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na sobotę, dnia 15 lipca 2017 r. o godz. 9.30, na posesji Koła w Ełganowie przy ul. Polna 3a, z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie Zgromadzenia
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
  3. przyjęcie uchwały o zgodności zwołania i ważnoœci Walnego Zgromadzenia
  4. przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
  5. przedstawienie przez Zarząd sytuacji w sprawie zatwierdzenia rocznych planów łowieckich na rok 2017/18, w tym interwencyjnego odstrzału dzików.
  6. komunikaty i wolne wnioski
  7. zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 
sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.

Adres siedziby:
ul. Szkutników 2A, 84-230 Rumia  
Email: cietrzew.gdansk@gmail.com
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Marek Szymborski
601 614 045
Łowczy:
Zbigniew Szymborski 605 744 849
Sekretarz:
Mirek Wojnałowicz 691 404 790
Skarbnik:
Krzysztof Sulima 505 211 131
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018Trening przed polowaniem

Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji