HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
Można ich poznać z listy
lub na zdjęciach.
Obecni na 50-leciu.
Kazimierz Rutkowski
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia

POLOWANIE
Okresy polowań

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

26/09/2015    
W Bartoszymlesie członkowie Koła zbudowali dwie zwyżki dla ułatwienia polowania na dziki i rozmieścili je w obw.222. Przy zwyżkach będą utrzymywane nęciska (jeśli ktoœ robił zdjęcia prosimy o udostępnienie do kroniki koła).

15/08/2015
Polowanie zbiorowe na kaczki z poczęstunkiem w Ełganowie

       

01/08/2015
Udział delegatów koła w Okręgowym ZjeŸdzie Delagatów PZŁ

6 i 8/07/2015
Video strzelenia lisa i rogacza na polowaniu indywidualnym

27/06/2015
Budowa dwóch czatowni przenośnych

       

13/06/2015
Prace porządkowe przy domku i garażu w Ełganowie

       

30/05/2015
Prace na posesji koła w Ełganowie i nawożenie poletkek

       

23/05/2015
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła

       

16/05/2015
Pokrycie blachą dachu tarasu w domku w Ełganowie

       

25/04/2015
Naprawa ambony w rej.7 obw. 155

       

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 

sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.


Adres siedziby:
ul. Meissnera 1,
80-462 Gdańsk
 
Email: gawlip@lowiecki.pl
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Piotr Gawlicki
58 340 9292
Łowczy:
Ireneusz Ożóg 504 213 540
Sekretarz:
Włodek Machczyński 692 409 102
Skarbnik:
Krzysztof Sulima 505 211 131
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018

Wyniki w sezonie 2015/16
Robert Literski551 pkt
Ireneusz Ożóg385 pkt
Mariusz Dobek352 pkt
Arkadiusz Szturo290 pkt
Paweł Caboń280 pkt
Zbigniew Szymborski272 pkt
Zenon Dyś258 pkt
Włodzimierz Machczyński220 pkt
Piotr Gawlicki180 pkt
Edmund Nieżórawski175 pkt
Rafał Wrycza-Rekowski160 pkt
Marek Szymborski155 pkt
Andrzej Kistowski120 pkt
Wszyscy w sezonie 2015/16

Trening przed polowaniem


Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji