Pogoda w obwodach
155 i 167 222

HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia

POLOWANIE
Okresy polowań
Plan polowań zbiorowych.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

24/07/2021    
Budowa zadaszenia nad domkiem w Bartoszymlesie

       

26/06/2021    
Walne Zgromadzenie Członków Koła

       

19/06/2021
Poniżej komunikat zarządu Koła o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

29/05/2021
Budowa podsypów dla kuropatw

       

15/05/2021
Prace w obw. 222

       

03/04/2021

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 
sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.
Siedziba koła:
Ełganowo ul. Polna 3a, 83-042 Ełganowo  
Email: cietrzew.gdansk@gmail.com
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Agata Murawska
516 528 687
Łowczy:
Zbigniew Szymborski  
Sekretarz:
Mateusz Lewandowski 603 589 176
Skarbnik:
Andrzej Dończyk  
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki kroczące od 2018 do 2023
Wyniki króla 5-lecia 2013-2018
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 10-lecia 2008-2018
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 15-lecia 2003-2018
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki króla 20-lecia 1998-2018Trening przed polowaniem

Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji