HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
Można ich poznać z listy
lub na zdjęciach.
Obecni na 50-leciu.
Kazimierz Rutkowski
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia
Prace gospodarcze grup w roku 2014 r.

POLOWANIE
Okresy polowań
Pełnie księżyca
Kryteria selekcji 2014/15
Plan polowań zbiorowych

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego.


 
AKTUALNOŚCI KOŁA

08/11/2014    
Polowanie Hubertowskie w obw. 155 ze ślubowaniem (video) i obiadem w hotelu "Trzy Stawy" - 3 x dzik. 1 x koza, 2 x lis
       

18/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki - 1 x dzik
       

11/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki
       

04/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki - 1 x łania, 1 x lis
       

22/09/2014
Zarząd udostępnia z dniem dzisiejszym obowiązujący w sezonie 2014/15 plan polowań zbiorowych oraz informujące i wyjaśniające sprawy związane z polowaniami uwagi do planu. Plan dostępny jest również przez internet w programie obsługującym książkę ewidencji, odstrzały i pozyskanie, z którego korzystają członkowie koła.

16/08/2014
Otwarcie sezonu z polowaniem na kaczki w Bartoszymlesie
       

12/08/2014
W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z pozwu członka Koła Tomasza Łąckiego przeciw Kołu o zapłatę 92 900 zł. z tytułu szkody w porzeczkach, która we wstępnym szacowaniu oceniona została i podpisana na protokole przez Tomasza Łąckiego na 15 krzaczków porzeczek, a do szacowania ostatecznego nie została w ogóle zgłoszona.

Zarząd dziękuje tym kilkunastu członkom członkom koła, którzy przyszli na rozprawę dla wsparcia Koła przeciw nienależnemu roszczeniu, mając nadzieję, że na następną rozprawę, której termin nie został jeszcze określony, również przyjdą członkowie koła i znowu zamanifestują swój sprzeciw wobec żądania pozwu.

04/08/2014
Koszenie posesji w Ełganowie
       

12/07/2014
Ustawienie domku w Ełganowie, obwód nr 167
       

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 

sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.


Adres:
ul. Meissnera 1,
80-462 Gdańsk
 
gawlip@lowiecki.pl
NIP 583-20-82-548
BANK:     ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Piotr Gawlicki
58 340 9292
Łowczy:
Roman Dobek 501 504 766
Sekretarz:
Ireneusz Ożóg 504 213 540
Skarbnik:
Jerzy Makowski 58 342 9142

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018

Wyniki w sezonie 2014/15
Ireneusz Ożóg505 pkt
Arkadiusz Szturo471 pkt
Robert Literski361 pkt
Mariusz Dobek325 pkt
Andrzej Kistowski320 pkt
Piotr Gawlicki260 pkt
Dariusz Literski259 pkt
Roman Dobek203 pkt
Paweł Caboń193 pkt
Edmund Nieżórawski190 pkt
Kazimierz Dułak181 pkt
Zenon Dyś170 pkt
Marcin Neumuller168 pkt
Wszyscy w sezonie 2014/15

Trening przed polowaniem


Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji