Pogoda w obwodach
155 i 167 222

HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia

POLOWANIE
Okresy polowań
Plan polowań zbiorowych.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

07/8/2018    
Zarząd Koła zaprasza na polowanie na kaczki. Szczegóły niżej.

11/05/2018
Zarząd Koła zawiadamia o zmienionym porządku obrad Walnego Zgromadzenie Członków Koła w dniu 19 maja br.

05/05/2018
Ślub Agaty Murawskiej w kościele Trąbki Wielkie

       

27/04/2018
Zawiadomienie, wraz z porządkiem obrad, o zwołaniu przez Zarząd Walnego Zgromadzenie Członków Koła na dzień 19 maja br. godz. 9:00 w Ełganowie.

11/04/2018
Komunikat ZK nr 1

Zarząd Koła informuje i zaprasza wszystkich chętnych do wykonania niezbędnych prac gospodarczych w łowisku w sezonie 2018/19.

Prace gospodarcze będą organizowane w każdą sobotę, zaczynamy od 14.04.18 a kończymy 30.06.18.

Zbiórka zawsze w Ełganowie o godz. 08.00. Organizator prac kol. Łowczy.

Koledzy z ob. 222 zbiórka zawsze w Bartoszym Lesie. Organizator prac kol. Podłowczy

Darz Bór
Zarząd Koła

03/03/2018
Dokarmianie zimowe w obw. 167

       

27/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 167 - 1 x dzik, 1 x lis

20/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Kłodawa - 1 x byk, 2 x dzik, 1 x lis

       

14/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 2 x dzik

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 
sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.

Adres siedziby:
ul. Szkutników 2A, 84-230 Rumia  
Email: cietrzew.gdansk@gmail.com
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Marek Szymborski
601 614 045
Łowczy:
Zbigniew Szymborski 605 744 849
Sekretarz:
Marek Stiller 601 621 088
Skarbnik:
Krzysztof Sulima 505 211 131
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018Trening przed polowaniem

Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji