Pogoda w obwodach
155 i 167 222

HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
Można ich poznać z listy
lub na zdjęciach.
Obecni na 50-leciu.
Kazimierz Rutkowski
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia
Prace gospodarcze grup w roku 2017 r.

POLOWANIE
Okresy polowań
Plan polowań zbiorowych.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

30/12/2017    
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 lis

       

09/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 byk, 1 dzik, 1 koza, 1 lis

       

02/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 167 - 1 lis

       

25/11/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 dzik

       

17/11/2017
Zarząd Koła zwołuje NWZ członków Koła na dzień 02.12.2017 r. o godz. 14.00 na posesji w Ełganowie ul. Polna 3 (domek myśliwski)

Porządek obrad NWZ Członków Koła Łowieckiego CIETRZEW w Gdańsku w dniu 02.12.2017:

  1. Otwarcie NWZ przez Prezesa koła
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Wybór sekretarza obrad
  4. Przyjęcie uchwały o zgodności zwołania i ważności NWZ
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego NWZ koła
  6. Omówienie sytuacji finansowej koła
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia Uchwały nr 11 z 23.05.17 par.3 pkt 1a na "3,50 zł za każdego dzika" z równoczesną zmianą brzmienia uchwały nr 10 z dn. 23.05.2015 par. 2 pkt 1 na "Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 40 zł."
  8. wolne wnioski
Za Zarząd Koła
Sekretarz
Mirosław Wojnałowicz

11/11/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 155

       

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 
sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.

Adres siedziby:
ul. Szkutników 2A, 84-230 Rumia  
Email: cietrzew.gdansk@gmail.com
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Marek Szymborski
601 614 045
Łowczy:
Zbigniew Szymborski 605 744 849
Sekretarz:
Mirek Wojnałowicz 691 404 790
Skarbnik:
Krzysztof Sulima 505 211 131
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018Trening przed polowaniem

Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji