Obowiązujące od 23 maja 2015 UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew":

Lp Plik Nazwa uchwały
1 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania i zwolnień
2 w sprawie zasad wydawania upoważnień na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny
3 w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń
4 w sprawie uchylenia wszystkich wcześniejszych uchwał Walnych Zgromadzeń
5 Regulamin wyborów obowiązujący podczas WZ w dniu 23/06/2015


Stare uchwały obowiązujące do 22 maja 2015, dotyczące:
 1. w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła,
 2. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny,
 3. w sprawie zasad wykonywania polowań indywidualnych,
 4. w sprawach zasad wykonywania polowań zbiorowych,
 5. w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń,
 6. w sprawie obowiązkowych prac gospodarczych
 
Stare uchawły obowiązujące do 12 maja 2006, dotyczące:
 1. spraw członkowskich,
 2. prac gospodarczych,
 3. odstrzałów indywidualnych,
 4. polowań zbiorowych,
 5. sprzedaży tusz,
 6. regulaminu W.Z.